PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Szanowni Państwo !

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku  informuje, że  w szkole funkcjonują  procedury bezpieczeństwa oraz zachowania  w sytuacji nadzwyczajnej.

W szkole funkcjonuje  „Niebieska skrzynka” (przed gabinetem pedagoga ), gdzie  mogą Państwo anonimowo przekazywać wszelkie informacje i niepokojące Was sygnały zagrażające bezpieczeństwu młodzieży.

Ponadto macie Państwo możliwość skorzystania z dokumentu "BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów", który znajduje się na stronie internetowej www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl oraz na naszej stronie:

BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole- POBIERZ

BEZPIECZNA SZKOŁA Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów- POBIERZ

Przedstawiamy również  wykaz numerów telefonów oraz osób  i instytucji do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawczej.

 

WYKAZ NUMERÓW  TELEFONÓW ORAZ LOKALNE PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY RODZICOM I MŁODZIEŻY

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku

Dyrektor, Pedagog, Wychowawcy

 • 44 6821209

Telefon Zaufania

Infolinia dla młodzieży

 • 116 111 (czynny również w nocy)

Infolinia dla dorosłych

 • 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka

 • 800 12 12 12

Całodobowa bezpłatna infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie dopalaczy

 • 800 060 800

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Radomsku

 • 44 6834114
 • 530 618 146

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Radomsku

 • 44 682 24 64

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

 • 44 6832885

Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie

 • 44 6834422
 • 44 6832006

 Pogotowie Policyjne

 • 997 lub 112

Oficer Dyżurny

 • 44 6852811
 • 44 6852821

 Policyjny Telefon Zaufania

 • 44 6835640

Prokuratura Rejonowa w Radomsku

 • 44 6834770

Rzecznik Praw Dziecka

 • 22 5836600
Skip to content